iconwonen wonen     icongezondheid gezondheid     iconwelzijn welzijn     iconvrijetijd vrije tijd     iconfinancien financiën    

De kwaliteit van het leven

wonenDe term ‘welzijn’ heeft betrekking op allerlei aspecten van het leven. Het is de mate van tevredenheid over de woonomgeving, lichamelijke en geestelijke gezondheid, onderwijs, werk, recreatie, sociale contacten en de materiële situatie. Kortom: het gaat om de kwaliteit van het leven.

Bij dit onderwerp kunt u dan ook denken aan allerlei organisaties die ervoor zorgen dat senioren elkaar kunnen ontmoeten, actief bezig kunnen zijn, zich kunnen ontspannen, maar ook een voor hen zinvolle daginvulling hebben. Organisaties die vrijwilligers kunnen gebruiken, maar ook die vrijwilligers kunnen inzetten.

Voor informatie met betrekking tot dit thema kunt u contact opnemen met Sigma.